ออกแบบ High Availability Network ด้วยการใช้ Aruba Virtual Switching Extension (VSX)

aruba vsx 600x373 1 - ออกแบบ High Availability Network ด้วยการใช้ Aruba Virtual Switching Extension (VSX) เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
อีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจบน Aruba CX Switch นี้ก็คือความสามารถ Aruba Virtual Switching Extension หรือ VSX ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ซึ่งจะมาช่วยลด Downtime ที่จะเกิดขึ้นกับระบบเครือข่ายได้ดียิ่งกว่าเดิม
Credit: HPE Aruba
VSX นี้คือเทคโนโลยีที่รองรับการใช้งานได้บน Aruba CX 6400 Switch และ Aruba CX 8000 Switch โดยแนวทางการทำงานนั้นก็คือการที่ Switch จำนวน 2 ชุดนี้ต่างมี Control Plane ของตนเองที่ทำงานแยกจากกันอย่างสมบูรณ์ แต่ยังคงมีการ Synchronize ข้อมูลสำคัญกันอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็น MAC หรือ ARP และอื่นๆ ดังนั้น Switch 2 ชุดนี้จึงสามารถทำงานทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์เพราะต่างมีข้อมูลสถานะการทำงานของกันและกัน
แนวทางนี้ทำให้การออกแบบ Redundant สามารถเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องอาศัย Spanning Tree Protocol (STP) และยังรองรับการทำงานด้วย MSTP หรือ RPVST+ ได้ และยังสามารถทำงานร่วมกันได้แบบ Active-Active อีกทั้งยัง

Source Link

Comments

Copied title and URL