“ตุ๊กตาอัดเสียง”เจาะกลุ่มผู้สูงอายุ ยกระดับโอทอป ผ่านโครงการชนชราแห่งอนาคต

สำหรับผ้าที่นำมาตัดเย็บทำตุ๊กตานั้น เป็นผ้ายีนส์ และผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติ ... หลักการทำงานของตุ๊กตาอัดเสียง จะเป็นการสั่งงานผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ผ่านมือถือ ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL