6 ข้อดีของ Identity and Access Management

ttt 2020 wearable 1 Alexey Boldin 600x313 1 - 6 ข้อดีของ Identity and Access Management เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
การบริหารจัดการตัวตนและการเข้าถึงหรือชื่อสั้นๆ ว่า IAM เริ่มเป็นคำที่โด่งดังมากขึ้นในระยะหลัง ทั้งนี้เราจะพูดถึงประโยชน์ 6 ข้อที่ครอบคลุมไปทั้งผู้ใช้งาน ผู้ดูแล และองค์กร

มีรายงานจำนวนมากที่พิสูจน์แล้วว่ารหัสผ่านคือสิ่งที่ด้อยประสิทธิภาพในการป้องกันคนร้าย โดยเฉพาะในยุคของคำว่า Zero-trusted เนื่องจากปัญหาจากตัวผู้ใช้เองที่ไม่มีความตระหนักมากพอถึงการตั้งรหัสผ่าน แต่ยังรวมไปถึงเวลาขององค์กรที่ต้องเสียไปในการบริหารจัดการสิ่งเหล่านี้ ซึ่ง Identity and Access Management (IAM) จะเข้ามาตอบโจทย์ยุคสมัยใหม่ขององค์กรได้ซึ่งเป็น Framework ที่ว่าด้วยเรื่องของ Process, Policy และระบบในการจัดการตัวตนทางดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย สำหรับประโยชน์ 6 ข้อที่จะได้รับจากการใช้งาน IAM มีดังนี้

1.) มอบประสบการณ์ดีๆ ให้แก่ End User

ระบบ IAM จะช่วยให้พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า พาร์ทเนอร์ และ Vendor สามารถ

Source Link

Comments

Copied title and URL