รบ.พม่าตัดสัญญาณเน็ตในยะไข่นานจนเข้าปีที่ 2 นักสิทธ์ชี้ทำประชาชนเสี่ยง COVID-19 ยิ่งขึ้น

2562 กับกลุ่มกองทัพอาระกัน (AA) กลุ่มก่อความไม่สงบที่ต่อสู้เรียกร้องสิทธิในการปกครองตนเองให้แก่ชาวพุทธชาติพันธุ์ยะไข่ รัฐบาลได้สั่งปิดสัญญาณข้อมูลโทรศัพท์มือถือ ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL