'iPhone 12' กับเหตุผลที่ควรมีไว้ครอบครอง โดยเฉพาะในยุค 5G

หลังจากเปิดจอง iPhone 12 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา แม้ว่า ค่ายแอปเปิล จะยังคงอุบตัวเลขยอดจองเอาไว้ แต่เมื่อฟังน้ำเสียงจากบรรดาค้าปลีกไอที ค่ายมือถือที่แห่ ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL