"เที่ยวปันสุข"แนะวิธีลงทะเบียน แอปเป๋าตุง – เป๋าตัง รับ-จ่ายเงิน "เราไปเที่ยวกัน"

เปิดแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ขึ้นมา ใส่เบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณ จากนั้นใส่รหัส OTP ที่ได้รับจาก SMS; อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนกด ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ; ตั้งรหัส ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL