[Guest Post] Aruba Access Point 802.11ax สำหรับ Wi-Fi 6 เปลี่ยนระบบเครือข่ายธรรมดาให้เป็นเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงอันน่าทึ่ง

Aruba 802.11ax AP ใหม่ ถูกสร้างขึ้นให้มีความเร็วกว่า 802.11ac ถึง 4 เท่า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับลูกค้าแม้กับเครือข่ายที่หนาแน่น รองรับการใช้งานพร้อมๆกันได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยเทคโนโลยี OFDMA, Mu-mimo และ Air Match ด้วยคุณสมบัติทั้งหมดนี้ Aruba 802.11ax AP จะเปลี่ยนระบบเครือข่ายธรรมดาของคุณให้เป็นเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงที่ให้ประสบการณ์อันน่าทึ่ง
#ITGreen #ไอทีกรีน #HPE #Aruba #HPEAruba #ArubaNetwork #ArubaTH #ArubaAP #Wifi6 #802.11ax
สนใจรายละเอียด สามารถติดต่อได้ที่
บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
โทร : 02-032-9999
Email : sukitta@vstecs.co.th, aruba.th@hpe.com
Website : www.aruba-thai-partner.com
IT Green : Facebook https://www.facebook.com/vstecsth/
IT Green : Youtube https://www.youtube.com/channel/UCaXJt2RoXvPyKQXMgbHdM3g
ผู้ที่สนใจติดต่อ Aruba สามารถกรอกแบบฟอร์มด

Source Link

Comments

Copied title and URL