รู้ก่อนรับ OTP คืออะไร ทำไมต้องห้ามบอกคนอื่น

... ไปที่เลขหมายโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งาน และผู้ใช้ต้องกลับมากรอกบน Browser เว็บไซต์ภายใน 5 นาที. ตัวอย่าง OTP ที่ส่งมาทางโทรศัพท์มือถือ จะแจ้งเป็นตัวเลข ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL