ตำรวจจับแอพฯเงินกู้นอกระบบรีดดอกเบี้ยโหด

... ชื่อ "TRUE CASH PRO" ซึ่งมีการเรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด. วิธีการของแอพพลิเคชั่นชนิดนี้ จะให้ผู้กู้ติดตั้งแอพพลิเคชั่นลงในโทรศัพท์มือถือ ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL