'หมอธีระ' ชี้ 2 ปัญหาโควิด 'การ์ดตกกันอย่างมาก-ใช้ไทยชนะกันน้อย'

อย่างน้อยที่สุด ผมคิดว่า หากไม่ใช้ไทยชนะ เราแต่ละคนก็อาจจำเป็นต้องฟังข่าวทุกวัน และบันทึกรายละเอียดการใช้ชีวิตประจำวันของเราไว้ในมือถือ เผื่อไว้เช็ค ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL