Amazon จะเลิกสนับสนุน Dash Wand ตัวสแกนบาร์โค้ดสั่งงานด้วยเสียง 21 กรกฎาคมนี้

... Dash Wand มาจากลำโพง Alexa มีราคาถูกลงมาก และถ้าผู้ใช้อยากสแกนบาร์โค้ด ก็สามารถใช้มือถือสแกนได้ อุปกรณ์ชิ้นนี้เลยอยู่ในจุดที่ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป.
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL