บุกรวบพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่เลี้ยงปลาในกระชังบังหน้า ส่งขายกันทางเรือ พบของกลางมูลค่านับล้านบาท

... โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง โดยยาเสพติดและอาวุธปืนนั้นส่วนใหญ่แอบซ่อนอยู่ในเรือประมงพื้นบ้านที่จอดเทียบอยู่ริมกระชังเลี้ยงปลา ซึ่งของกลางทั้งหมดนั้นมีมูลค่านับล้าน ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL