สิ้นปีนี้ทั่วโลกแห่ใช้ 5 จี 190 ล้านคน

... โดยการใช้งานโทรศัพท์บ้าน (Fixed) เพิ่มขึ้นวันละ 2.5 ชั่วโมง โทรศัพท์มือถือเพิ่มขึ้นวันละ 1 ชั่วโมง และการใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านเครือข่ายบรอดแบนด์เติบโต ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL