ทลายปล่อยกู้ดอกโหด ผ่านแอปฯ “ทรูแคชโปร”

... แคช โปร” (TRUE CASH PRO) เรียกเก็บดอกเบี้ยเกินกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยให้ผู้กู้ติดตั้งแอปพลิเคชันลงในโทรศัพท์มือถือเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกู้ยืมเงิน.
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL