iPhone จะกลายเป็นกุญแจรถดิจิตอลเพื่อใช้ใน BMW เร็วๆ นี้

บริษัทมือถือชื่อผลไม้ใช้งาน Apple Worldwide Developers Conference 2020 (WWDC) เพื่อเผยโฉมระบบปฏิบัติการล่าสุดที่มาพร้อมฟีเจอร์กุญแจดิจิตอล ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL