3BB ลดเสี่ยงช่วงปลดล็อก เซพพนักงานเก็บขนขยะ มอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อขณะปฏบัติหน้าที่ 82 แห่งทั่วประเทศ

1200x472px 2 - 3BB ลดเสี่ยงช่วงปลดล็อก เซพพนักงานเก็บขนขยะ มอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อขณะปฏบัติหน้าที่ 82 แห่งทั่วประเทศ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  3BB ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทำงานของแพทย์ โดยการติดตั้งอินเทอร์เน็ตและ WiFi  ฟรี รวมทั้งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ให้แก่โรงพยาบาลหลายแห่งในจังหวัดต่างๆ รวมถึงการแบ่งปันน้ำใจมอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบในหลายพื้นที่ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน
ถึงแม้ว่าการตรวจพบผู้ติดเชื้ออยู่ในอัตราที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง และรัฐบาลได้มีมาตรการคลายล็อกดาวน์และผ่อนปรนให้หลายๆ ธุรกิจกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้ง ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อในระลอกที่ 2 ได้ ดังนั้นการเฝ้าระวังและป้องกันจึงเป็นเรื่องสำคัญ 3BB เห็นว่ายังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ทำงานอยู่บนความเสี่ยงตลอดเวลา ได้แก่พนักงานเก็บขนขยะ เพราะต้องทำงานอยู่กับขยะติดเชื้อและขยะอันตราย เ

Source Link

Comments

Copied title and URL