ขอเชิญร่วมงานออนไลน์ AWS Hybrid Cloud Workshop Series – ASEAN เรียนรู้การสร้าง Hybrid Cloud กับ AWS

aws webinar banner 01 600x300 1 - ขอเชิญร่วมงานออนไลน์ AWS Hybrid Cloud Workshop Series – ASEAN เรียนรู้การสร้าง Hybrid Cloud กับ AWS เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
TechTalkThai ขอเรียนเชิญ IT Manager, Cloud Engineer, Data Center Engineer, ผู้ดูแลระบบ IT และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วม Webinar ในหัวข้อเรื่อง “AWS Hybrid Cloud Workshop Series – ASEAN” จำนวน 2 ครั้ง เพื่อเรียนรู้และร่วมทำ Workshop สำหรับการสร้างระบบ Hybrid Cloud ด้วย VMware Cloud on AWS และ AWS Outposts ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2020 สำหรับเนื้อหาเริ่มต้น และวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2020 และวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2020 สำหรับเนื้อหาขั้นสูง โดยมีกำหนดการและวิธีการลงทะเบียนดังนี้
AWS Hybrid Cloud Workshop Series – ASEAN
รายละเอียดการบรรยาย
หัวข้อ: AWS Hybrid Cloud Workshop Series – ASEAN
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
ภาษา: ไทยและอังกฤษ
ขอเชิญร่วมงาน AWS Hybrid Cloud Workshop Series เพื่อเรียนรู้นิยามของ Hybrid Cloud ที่แท้จริงพร้อมวิธีการนำไปใช้งานให้เหมาะสมกับองค์กรขอ

Source Link

Comments

Copied title and URL