มองอนาคต '5G' จะรุ่งหรือร่วงหลังมี 'Covid-19' เป็นตัวแปรใหม่

... ล้านราย โดยภูมิภาคที่จะมีสัดส่วนผู้ใช้ 5G เพิ่มขึ้นสูงคือ อเมริกาเหนือ ประมาณ 74% ของผู้ใช้โทรศัพท์มือถือทั้งหมด รองลงมาคือเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ มีผู้ใช้ 60% ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL