คัด 12 หุ้นได้ประโยชน์ 5G เน้นกลุ่มบริการโครงข่าย-อุปกรณ์-ขายมือถือน่าเก็บ!

... “ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์” พบว่ากลุ่มหุ้นที่คาดว่าจะได้ได้ประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ได้แก่ กลุ่มผู้ให้บริการโครงข่ายและอุปกรณ์, และกลุ่มขายสินค้ามือถือ อาทิ ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL