COM7 โอกาสที่โลกเปลี่ยน

เมื่อต้นปี 63 โลกเจอโควิด-19 ระบาดหนัก แต่ช่วงปลายปีคาดว่า บรรดาแบรนด์มือถือจะแข่งขันเรื่องนวัตกรรมเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดสมาร์ตโฟนที่รองรับ 5G กันมากขึ้น..!!
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL