วอนขอคืน ด.ญ.11 ขวบ ลืมมือถือไว้บนแท็กซี่ พบเฟซบุ๊กเปลี่ยนเป็นหน้าคนขับ

... ลืมโทรศัพท์มือถือไว้บนรถแท็กซี่คันหนึ่ง ขณะเดินทางไปทำธุระในกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา แต่จำหมายเลขทะเบียนรถไม่ได้ หลังจากนั้นไม่กี่วันจู่ ๆ ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL