การรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับ API ในระบบแบบ Microservices [Part 1]

ingram ibm logo 2 1 1 - การรักษาความมั่นคงปลอดภัยให้กับ API ในระบบแบบ Microservices [Part 1] เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน


สถาปัตยกรรมไอทีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นผลพวงจากเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาให้ดี มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแนวคิดใหม่ๆ มากขึ้น และอีกส่วนหนึ่งก็เนื่องมาจากปัญหาและข้อผิดพลาดที่วิศวกรได้เรียนรู้และแก้ไขจากการออกแบบสถาปัตยกรรมแบบเดิมๆ หนึ่งในตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัด คือ การเปลี่ยนผ่านจากระแบบแบบ Monolithic ไปเป็นระบบแบบ Microservices ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ต่างมีหน้าที่เป็นของตัวเองไม่พึ่งพาส่วนอื่นๆ
Monolithic คืออะไร ทำไมถึงกลายเป็น Microservices?
ในการจะสร้างระบบหรือแอปพลิเคชันขึ้นมาใช้สักตัว ย่อมมีองค์ประกอบหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน้าตาของแอปพลิเคชัน ฐานข้อมูล ส่วนที่ทำการให้เหตุผล คำนวณ ตัดสินใจ หรือส่วนประกอบอื่นๆ โดยในยุคแรกๆ ส่วนประกอบนี้ถูกพัฒนาไปด้วยกันเป็นชิ้นเดียว เพื่อให้ทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์
แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ เวลา เมื่อ

Source Link

Comments

Copied title and URL