[Guest Post] กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงตลาดข้าวมูลค่า 450,000 ล้านเหรียญด้วย FUJITSUBlockchain แพลตฟอร์มดิจิทัลแห่งแรกที่ออกแบบมาสำหรับการซื้อขายข้าว

Photo 2 300x145 1 - [Guest Post] กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงตลาดข้าวมูลค่า 450,000 ล้านเหรียญด้วย FUJITSUBlockchain แพลตฟอร์มดิจิทัลแห่งแรกที่ออกแบบมาสำหรับการซื้อขายข้าว เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ข้าวเป็นอาหารหลักของโลก เป็นอาหารที่ให้แคลอรี่เป็นพลังงานหลักต่อวันสำหรับผู้คนหลายพันล้านคน เกษตรกรรายย่อยหลายล้านมีรายได้จากการปลูกข้าว ซึ่งเป็นพืชที่มีมาแต่โบราณ คำถามคือ ตลาดข้าวทั่วโลกสามารถเปลี่ยนมาซื้อขายผ่านบล็อกเชนได้หรือไม่?  Rice Exchange คิดว่าน่าจะทำได้ ผ่านตลาด Ricex ซึ่งสร้างขึ้นบน FUJITSUBlockchain และ Distributed Ledger Technology (DLT) แพลตฟอร์ม มีเป้าหมายเพื่อทำให้การค้าข้าวทั่วโลกรวดเร็วขึ้น น่าเชื่อถือและโปร่งใสมากขึ้นเกี่ยวกับลูกค้า Rice Exchange (Ricex) เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลแห่งแรกที่ออกแบบมาสำหรับการซื้อและขายข้าว แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ผู้ซื้อผู้ขายและผู้ให้บริการสามารถพบปะกันได้อย่างง่ายดายในสภาพแวดล้อมดิจิทัล ช่วยให้ผู้ใช้ดำเนินการซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดการในเรื่องการประกันภัย การตรวจสอบ และกำหนดข้อตกลงด้วยการรับประกันถึงการบูรณาการที่ราบรื่นและข้อมูลที่ตรว

Source Link

Comments

Copied title and URL