Vivo เริ่มปล่อยอัปเดต OriginOS Beta ให้กับมือถือรุ่น Vivo NEX 3S, Vivo X50 และ Vivo S7 ในจีนแล้ว

ถือว่าเป็นการปล่อยอัปเดตที่มาได้รวดเร็วกว่าที่ Vivo วางแผนเอาไว้พอสมควรเลย เพราะตอนนี้เริ่มมีรายงานว่าเจ้าของมือถือรุ่น iQooNEX 3S, Vivo X50 และ Vivo S7 ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL