PouchNATION เปิดตัวสายรัดข้อมือตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อช่วยบรรเทาการระบาด 'โควิด'

... เพื่อบันทึกและซิงค์ข้อมูลอุณหภูมิของร่างกายผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือหรือผ่านแดชบอร์ดเมื่อมีจำนวนผู้ใช้งานจำนวนมาก ฟีเจอร์สำคัญของ PouchPASS ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL