บีทีเอสวิ่งไม่สะดุด! ติดตัวกรองกันคลื่นมือถือรบกวนระบบครบทุกสถานี

กรมรางติดตามการทดสอบระบบบริหารจัดการคลื่นความถี่มือถือ AIS กับระบบอาณัติสัญญาณรถไฟฟ้า ล่าสุดบีทีเอสติดตั้งวงจรกรองสัญญาณบนทางวิ่งและสถานีครบ 368 ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL