คุณปู่ที่โด่งดังจากการเล่น Pokemon GO ด้วยมือถือ 11 เครื่อง ตอนนี้เพิ่มเป็น 64 เครื่องแล้ว

นับตั้งแต่กลายเป็นข่าวโด่งดังในปี 2018 จนถึงตอนนี้ Chen ได้ซื้อเครื่องโทรศัพท์มือถือเพิ่ม เพื่อสำหรับการเล่น Pokemon GO อย่างต่อเนื่อง โดยภายในปี 2018 (หลังจาก ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL