ศาลยกฟ้อง จาตุรนต์ ฉายแสง คดีแถลงข่าวต้านรัฐประหาร 57 ชี้ใช้ “สิทธิเสรีภาพโดยสุจริต”

สอดคล้องกับพยานจำเลยยืนยันว่าหลังจากทหารเข้าควบคุมตัว จำเลยถูกยึดโทรศัพท์มือถือและไม่มีเครื่องมือสื่อสารไม่สามารถติดต่อเครือญาติได้ ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL