โควิด-19: สกัดการลักลอบข้ามแดนไทย-เมียนมา เพราะอะไรจึงยังไม่สำเร็จ

... สวมเสื้อเกราะกันกระสุน มือถือปืนลูกซองบรรจุกระสุนพร้อม. เมื่อสมาชิกครบ อุปกรณ์พร้อม ชายกลุ่มนี้ก็ออกเดินทางในยามวิกาล มุ่งหน้าสู่พื้นที่เป้าหมายคือป่าบ้านแม่ตาว ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL