Samsung Galaxy Note 20 Series ในประเทศไทย เริ่มได้รับอัปเดต One UI 3 (Android 11) แล้ว

ตอนนี้ใครที่เป็นเจ้าของมือถือ Samsung Galaxy Note 20 Series ในบ้านเราก็น่าจะเริ่มได้รับการแจ้งเตือนให้อัปเดต One UI 3 (Android 11) กันแล้ว หรือหากว่าใครที่ยังไม่ ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL