3 เหตุผลที่การทำงานแบบ Remote Working กลายเป็นวิถีการทำงานยุคใหม่

ช่วงที่ผ่านมาเราได้เห็นองค์กรต่างๆ ทั่วโลกต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับวิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยเฉพาะในภาคธุรกิจ ที่ต้องดิ้นรนหาหนทางหรือวิธีการทำงานที่แตกต่างไปจากเดิมๆ เพื่อเดินหน้าธุรกิจต่อไป ดังนั้นจึงได้เห็นการทำงานที่บ้าน (Work from Home) และการทำงานทางไกล (Remote Working) เกิดขึ้น ซึ่งการทำงานทางไกลนั้น ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่เพียงแต่ก่อนหน้าอาจจะยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก แต่เมื่อสถานการณ์ COVID-19 เกิดขึ้น การทำงานทางไกลจึงถูกหยิบยกขึ้นมาใช้เป็นมาตรการสำคัญ
โดยหากยังอยู่ในภาวะปกติวัฒนธรรมการทำงานของแต่ละองค์กรจะค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่ด้วย COVID-19 ทำให้ทุกคนจำเป็นต้องใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) หรือการเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) การทำงานทางไกลจึงเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุดและยังสามารถตอบโจทย์ธ

Source Link

Comments

Copied title and URL