ดันน์ฮัมบี้ แง้มลู่ทางแก้โจทย์ที่ท้าทายความสามารถในการทำกำไรของ อีคอมเมิร์ซในธุรกิจห้างค้าปลึกสินค้าอุปโภคบริโภค

Mark Burton Media Consultant APAC scaled 1 - ดันน์ฮัมบี้ แง้มลู่ทางแก้โจทย์ที่ท้าทายความสามารถในการทำกำไรของ อีคอมเมิร์ซในธุรกิจห้างค้าปลึกสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
21 ธันวาคม 2563 จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คลื่นยักษ์ที่ถาโถมเข้าใส่อีคอมเมิร์ซ ในธุรกิจห้างค้าปลีกตลอดปี 2563 นี้ได้สร้างปัญหาที่ทำให้ธุรกิจห้างค้าปลีกต่างต้องกุมขมับ โดยอัตรากำไรจากการขายสินค้าอุปโภคบริโภคนั้นอยู่ในระดับที่ต่ำเตี้ยเรี่ยดินมากอยู่แล้ว และส่วนใหญ่ยังมาจากลูกค้าที่เดินทางมายังร้านเพื่อเลือกซื้อสินค้ากลับบ้านเองอีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจากธุรกิจห้างค้าปลีกต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อต้องเปิดให้บริการอีคอมเมิร์ซ ส่งผลให้กำไรของธุรกิจค้าปลีกถูกกัดกร่อนลงไปเรื่อยๆ    จนอาจไม่มีกำไรจากการดำเนินงานเหลืออยู่เลย แม้ว่าจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากเพียงใดก็ตาม (โมเดลการขายสินค้าอุปโภคบริโภคแบบออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจค้าปลีก[1] มีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ -2% ไม่นับรวมการคิดค่าธรรมเนียมการจัดส่งที่ราว 200 บาทหรือ 7 ดอลลาร์สหรัฐ)
อย่างไรก็ตามหากธุรกิจห

Source Link

Comments

Copied title and URL