คืบหน้าแอปฯ หมอชนะ ตามติดโควิด-19

และตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกับผู้ให้บริการค่ายโทรศัพท์มือถือ จะเริ่มทยอยส่งข้อความแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด19 เป็น 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ, เมียนมา ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL