บริหารจัดการ API ใน Application ขององค์กรให้เป็นระบบ ด้วย IBM API Connect

techtalkthai 2020 connected world 01 1 600x360 1 - บริหารจัดการ API ใน Application ขององค์กรให้เป็นระบบ ด้วย IBM API Connect เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
API ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากภายในสถาปัตยกรรมของระบบ Software ของธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่ ไปจนถึงการทำ Digital Transformation ของหลายธุรกิจองค์กร และเมื่อการใช้งาน API เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของธุรกิจ การบริหารจัดการ API ให้ดีนั้นก็กลายเป็นโจทย์ตามมา บทความนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับภาพรวมของการใช้ API ในธุรกิจองค์กร และการบริหารจัดการ API ด้วยโซลูชันอย่าง IBM API Connect กันครับ

API = Application Programming Interface

API นั้นย่อมาจากคำว่า Application Programming Interface ซึ่งก็มีความหมายตรงตัว คือช่องทางในการสื่อสารระหว่าง Application โดยระบบที่มี API นั้นมักจะมีการออกแบบช่องทางที่ชัดเจนว่าถ้าหากมีระบบอื่นที่อยากติดต่อสื่อสารกับ Application นั้นๆ จะต้องมีการสื่อสารเข้ามาในช่องทางไหน ด้วยข้อความแบบใด และจะได้รับคำตอบหรือข้อมูลลักษณะใดกลับไป เพื่อให้ Software Developer ที่ต้องก

Source Link

Comments

Copied title and URL