ยอดจัดส่งโทรศัพท์มือถือของ Samsung ลดลงต่ำว่า 300 ล้านเครื่องเป็นครั้งแรกในรอบ 9 ปี

2564 โดยในจำนวนโทรศัพท์มือถือ 307 ล้านเครื่องนั้นแบ่งเป็นสมาร์ทโฟนจำนวน 287 ล้านเครื่องและที่เหลือนั้นเป็นฟีเจอร์โฟน.
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL