ลุงเดินทางไกล1000 ลี้ ไปบ้านญาติ เพราะไม่มีสมาร์ทโฟนสแกนคิวอาร์โค้ดรับรองสุขภาพก่อนขึ้นรถประจำทาง

จากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ที่ยังไม่สงบราบคาบ จีนยังใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดให้ประชาชนแสดงคิวอาร์โค้ดบนแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือเพื่อรับรอง ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL