หมดยุคเดินไป-คุยไป Yamato เมืองแรกในญี่ปุ่นเตรียมแบนการใช้โทรศัพท์มือถือขณะเดิน

กฎหมายห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะเดินในที่สาธารณะจะมีผลในวันพุธหน้านี้ กฎหมายดังกล่าวคาดหวังว่าคนจะรับรู้ว่า สมาร์ทโฟนควรถูกใช้ขณะที่ผู้คนหยุดความเคลื่อนไหว ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL