ยอดผู้ใช้ 5G พุ่ง 190 ล้านรายทั่วโลกปีนี้ คาดปี 68 ทะยาน 2800 ล้านราย

... เป็นอันดับสอง รองจากเทคโนโลยี LTE และภายในปี 2568 จำนวนผู้ใช้ 5G ผ่านเทคโนโลยีเซลลูล่าร์ จะเพิ่มเป็น 270 ล้านราย หรือคิดเป็น 21% ของจำนวนผู้ใช้มือถือ ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL