กรมบังคับคดี ชี้แจง! กรณีถูกยึดที่ดินขายจากหนี้ซื้อ โทรศัพท์มือถือ

สำหรับ นางสุรีพร ศรีทอง ก่อนหน้านี้ได้ซื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อหนึ่ง ราคาประมาณ 35,428 บาท ในช่วงปี สิงหาคมปี 2559 โดยได้ดาวน์เงิน 8,500 บาท เหลือค้างชำระ ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL