ชมช่างซ่อมโทรศัพท์! ประกาศ ซ่อมโทรศัพท์ฟรีแก่ เด็ก คนแก่และผู้พิการ

มือถือ เด็ก ยากไร้คนพิการ หรือคนชรา ท่านไดพัง ถ้ามันไม่มากมายอะไร ถือมาครับ ผมซ่อมไห้ฟรี...... ในภาพอาจจะมี โทรศัพท์. ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลัง ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL