สรรหามาเล่า…ควีนเอลิซาเบธที่ 2 แห่งอังกฤษ ทรงใช้ 'กระเป๋าทรง' เป็นช่องทางสื่อสาร?

พระองค์ทรงถือกระเป๋าทรง และฉันก็กำลังก้าวเท้าซ้ายออกไป เจ้าหน้าที่ชายคนนั้นได้ใช้มือทั้งสองข้างผลักฉันถอยไปติดกำแพง แล้วบอกว่า อย่าแตะต้องกระเป๋าทรง ฉันตกใจ ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL