Huawei Pay พร้อมให้บริการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือแล้ว!!

... Huawei Mobile Services (HMS) เป็นบริการการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือที่ช่วยเอื้ออำนวยต่อการชำระเงินแบบไร้สัมผัสและไร้เงินสดแก่ผู้ใช้หัวเว่ยทุกคน. Huawei ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL