ประกันสังคม เปิดให้ผู้สูงวัย 60-65 ปี สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้

... รวมถึงหน่วยบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานประกันสังคม สมัครผ่านเครือข่ายประกันสังคม สมัครด้วยตนเองผ่านมือถือที่เว็บไซต์ www.sso.go.th โทรศัพท์สายด่วน 1506 ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL