ภัยคุกคามไซเบอร์ อันตรายที่องค์กรมักละเลยจนสายเกินแก้ ThinkShield by Lenovo

ts 05 - ภัยคุกคามไซเบอร์ อันตรายที่องค์กรมักละเลยจนสายเกินแก้ ThinkShield by Lenovo เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ปัจจุบัน ‘ข้อมูล’ กลายเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งกว่าทอง ส่งผลให้เหล่า ‘ผู้ไม่หวังดี’ ต่างเข้ามาแย่งชิงข้อมูลอย่างบ้าคลั่ง โดยกลุ่มเป้าหมายหลักย่อมไม่พ้นบริษัทหรือองค์กร ที่มักอุดมไปแหล่งข้อมูลอันมหาศาล จึงเป็นที่มาของภัยคุกคามไซเบอร์ ที่ทำให้องค์กรเกิดความเสียหายแบบใหญ่หลวงมานักต่อนัก
สืบเนื่องจากภัยคุกคามไซเบอร์มีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ทำให้มีรูปแบบการโจมตีที่ใหม่และแยบยลยิ่งขึ้น หลาย ๆ องค์กรมักมีวิธีการรับมือที่ไม่เพียงพอ อัปเดตไม่ทัน หรืออาจถึงขั้นละเลยระบบป้องกัน สุดท้ายก็กลายเป็นเหยื่อ  เช่น Yahoo ต้องสูญเสียมูลค่าขององค์กรไปถึง 360 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หลังปล่อยให้ข้อมูลผู้ใช้หลุดกว่า 3 พันราย
ส่วนการละเลยที่องค์กรมักมองข้ามไปคือ เหล่าพนักงานในองค์กรนั้นเอง โดยทาง Lenovo มีผลที่สำรวจที่น่าสนใจว่า 67% ขององค์กรขนาดใหญ่ ไม่สามารถตรวจสอบการใช้งานอุปกรณ์โมบายล์ที่มีการใช้

Source Link

Comments

Copied title and URL