รู้จักกับ Aruba Network Analytics Engine เปลี่ยนการดูแลระบบเครือข่ายให้กลายเป็น Data-Driven

aruba nae 01 600x300 1 - รู้จักกับ Aruba Network Analytics Engine เปลี่ยนการดูแลระบบเครือข่ายให้กลายเป็น Data-Driven เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
ภายในระบบปฏิบัติการ AOS-CX ภายใน Aruba CX Switch นั้น ยังได้มีการเสริมอีกหนึ่งนวัตกรรมที่น่าสนใจก็คือ Aruba Network Analytics Engine ที่ได้ผสานรวมระบบฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บข้อมูลด้านการตั้งค่าและสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่าย เข้ากับ Agent ที่จะคอยติดตามตรวจสอบค้นหาความผิดปกติต่างๆ และหน้า Dashboard เพื่อแสดงผลการตรวจสอบการทำงานของระบบเครือข่ายได้อย่างชาญฉลาด
Aruba Network Analytics Engine หรือ NAE นี้ เป็นความสามารถที่มีอยู่บน Aruba CX Switch รุ่น 6000 และ 8000 โดย NAE จะมี Agent ที่ทำการดึงข้อมูลจาก Database ด้วยกันสองชุด ได้แก่ Configuration and State Database ที่คอยติดตามการตั้งค่า, สถานะของ Protocol และตัวเลขเชิงสถิติภายในระบบเครือข่าย กับ Time Series Database ที่เก็บข้อมูลประวัติความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระบบ เพื่อช่วยให้สามารถทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
การตรวจสอ

Source Link

Comments

Copied title and URL