กสทช.ยันไม่มีการติดตามสัญญาณมือถือประชาชน

เพื่อขอตำแหน่งโทรศัพท์มือถือ โดยใช้ พ.ร.บ.ควบคุมโรค และพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ว่า หลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่มีผู้ติดเชื้อจากสนามมวยลุ ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL