Google ปล่อย ARCore Depth API ช่วยทำให้การใช้งาน Augmented Reality มีความสมจริงมากยิ่งขึ้น

... ทั้งนี้ทาง Google ก็เสริมเอาไว้ว่า หากมือถือรุ่นไหนมีเซ็นเซอร์ ToF ประสบการณ์การใช้งานเจ้าตัว Code API นี้ ก็อาจจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดี และแม่นยำกว่าเดิม ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL