กลาโหมแจงขอติดตามตำแหน่งมือถือประชาชนเป็นเพียงข้อเสนอเพื่อป้องกันโรค

"ทั้งนี้ หากเรารู้ข้อมูลสัญญาณโทรศัพท์ ทั้ง 2,800 คน ที่อยู่ในสนามมวย เราก็จะสามารถ ส่งข้อความไปแจ้งเตือนได้ทันที เราจึง เชิญผู้ประกอบการค่ายมือถือทั้ง 5 ค่าย โดยมี ...
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL