เชิญผู้ที่สนใจในพื้นที่ EEC สมัครอบรมฟรี ทักษะดิจิทัลอุตสาหกรรม บัญชีสมัยใหม่ และเลขานุการและพัฒนาสำนักงานดิจิทัล

eec sap training banner - เชิญผู้ที่สนใจในพื้นที่ EEC สมัครอบรมฟรี ทักษะดิจิทัลอุตสาหกรรม บัญชีสมัยใหม่ และเลขานุการและพัฒนาสำนักงานดิจิทัล เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 5 วัน ในหลักสูตรดิจิทัลอุตสาหกรรม บัญชีสมัยใหม่ (ดิจิทัล) และเลขานุการและพัฒนาสำนักงานดิจิทัล ให้ความรู้โดยวิทยากรจาก SAP Thailand และ ISS Consulting โดยมีรายละเอียดหลักสูตรและการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมอบรมฟรีพร้อมที่พัก (สมัครก่อนได้ก่อน) ดังนี้

เกี่ยวกับหลักสูตร
ในการอบรมครั้งนี้แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร หลักสูตรละ 5 วัน โดยวิทยากรจาก SAP Thailand และ ISS Consulting (บัญชีสมัยใหม่, เลขานุการและพัฒนาสำนักงานดิจิทัล) สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดของแต่ละหลักสูตรได้ตามที่อยู่ URL ด้านล่าง
ดิจิทัล: https://bit.ly/3gjlcgEบัญชีสมัยใหม่: https://bit.ly/2LWsQzyเลขานุการและพัฒนาสำนักงานดิจิทัล: https://bit.ly/2WUWbkf
วันเวลา และสถานที่อบรม
จังหวัดฉะเชิงเทรา: มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

Source Link

Comments

Copied title and URL