“วบท.กท.” กับงานประดิษฐ์ “บอร์ดเกมกฎหมายมรดก” เสียดาย ตายแล้ว ไม่ได้เล่น!

... จำนวน 5 ตัว โดยผู้เล่นจะต้องเตรียมโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ศึกษาความรู้กฎหมายมรดกและข้อมูลความหมายของแต่ละตัวเดิน.
Source: google

Source Link

Comments

Copied title and URL